Categories
Restorative Dentistry

Tanggal agad ang pasta sa ngipin

Kathlyn : Doc ano ang dahilan para matanggal agad ang pasta sa ngipin?

Ask the Dentist : Madaming dahilan para matanggal agad ang pasta ng ngipin. Ang pinakacommon na dahilan ay ang pagkakakagat ng bato sa kanin. Ang pagkain ng mga pagkain sobrang tigas tulad ng sugar cane. Pagbukas ng tansan sa pamamagitan ng ngipin. Pagbukas ng supot ng tsitsirya sa pamamagitan ng ngipin. Madami pang iba. Ang remedyo: Ipapasta mo lang ulit.