Categories
Restorative Dentistry

Butas na ang ngipin

Saudi Boy Ray Ubando : Ang hot dito sa Saudi, lalo na ang mga paborito kong mga camel. Doc, paano kapag butas na ang ngipin

Ask the Dentist : Kapag butas na ang ngipin, pwede itong pastahan kung hindi pa abot sa pulp ang butas. Pwede din itong i-RCT muna tapos pastahan kung abot na sa pulp ang butas.