Categories
Pediatric Dentistry

Ngipin ng Bata

John : Dapat bang bunutin ang ngipin ng bata?

Ask the Dentist : Kung ang ngiping kapalit ay tumutubo na o kaya’y base sa age ay papatubo na o kaya’y nakita sa xray na nakaharang ito sa ngiping kapalit, ang ngipin na deciduous ay dapat ng bunutin.