After Bunot ng Ngipin

Rudy : Ano gagawin after bunot ngipin?

Ask the Dentist : Magdasal at magpasalamat sa Diyos.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: