Categories
Orthodontics

Standard Price of Braces Philippines

Joseph Lim : Dear doctor, ano ang standard price of braces philippines?

Ask the Dentist : Hi Joseph Lim. Walang standard price ang braces. Ang binabayaran mo sa orthodontic treatment ay ang galing ng dentist mo. Nag-aaral din kami, nagbabayad para matuto. Factor din kung gaano kalala ng kundisyon ng ngipin mo. Factor din kung saan ang clinic ng dentist. May iba’t ibang klase din ng materyales, brackets at appliances na nakakaapekto sa price. Hindi kasi pare-pareho ang ngipin, bibig at kundisyon oral health ng tao para magkaroon ng standard price. 🙂

One reply on “Standard Price of Braces Philippines”

Comments are closed.

%d bloggers like this: