Categories
Prosthodontics Restorative Dentistry

Pasta o pustiso

Saudi Boy Adrian Ubando : Ang si-sexy ng mga camel dito lalo na’t ako’y nalulungkot. Doc, alin po ang maganda pasta o pustiso?

Ask the Dentist : Parehong maganda, depende sa function at dahilan. Pero kung ikaw ay balak magpabunot at papustiso, mas maganda ipapasta mo na lang kung hindi pa naman infected ang pulp ng ngipin mo.