Categories
Prosthodontics

Bakit maganda ang dental implants

Carla Misch : Bakit maganda ang dental implants?

Ask the Dentist : Thanks for your question Carla Misch. Mdaming dahilan kung bakita maganda ang denture retained by dental implants. Una, hindi ka matatakot na malalaglagan ka ng pustiso. Pangalawa, mas ok ang pagnguya mo. Pangatlo, mas malalasahan mo ang kinakain mo. Pangapat, mas conservative kumpara sa ibang denture treatment. Madami pang ibang dahilan kung bakit. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin mo ang iyong pinagkakatiwalaang dentista o kaya’y bisitahin mo na din ang website na ito: Cost of Dental Implant.

One reply on “Bakit maganda ang dental implants”

Comments are closed.