Root Canal Treatment – number of visit

Muymuy : Ilang balik ba kapag nagparoot canal?

Ask the Dentist : Hi Muymuy. Depende sa lala ng ngipin mo. Kapag hindi naman malala, isang balikan lang. Kung malala ang sitwasyon ng ngipin mo, 4 na balikan pataas. 🙂

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: