Pwede pa ba ma jacket missing teeth?

Jenna : Pwede pa ba ma jacket ang 3 missing teeth?

Ask the Dentist : Hindi jacket ang tawag doon, maaring crown and bridge / fixed bridge o kaya’y implant retained crown ang tinutukoy mo.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: