Pasta sa Ngipin Philippines

Jane : Doc tanong. Malaking butas sa ngipin sa harap pwede pa bang pastahan?

Ask the Dentist : Oo. Kung hindi pa abot sa pulp, pwede pa sa pasta or crown. Kung abot na sa pulp, dapat i-RCT muna.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: