Masakit ba ang magpabraces

Mara: Hi doc, masakit ba ang magpabraces?

Ask the Dentist : Hi Mara. May mararamdaman kang discomfort sa dental braces, na depende sa tolerance mo sa pain, kung ito ba’y masakit. Ito ay dahil sa force na ina-apply sa mga ngipin mo. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta ka sa iyong paboritong orthodontist at itanong mo ito sa kanya.

    • Honey
    • Nov 13th. 2014 7:02am

    Nadikit po ba ang braces sa fix bridge?

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: