Masamang epekto ng pasta sa ngipin

Saudi Boy Adrian Ubando : Doc, ano ang masamang epekto ng pasta sa ngipin?

Ask the Dentist : Wala.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: