Maganda ba ang jacket

Tina : Maganda ba ang jacket teeth?

Ask the Dentist : Ang kagandahan ng jacket crown ay nakadepende sa sa galing ng dentist at kung magkano mo binayaran.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: