Kelan ang Pustiso

Tinong : Kelan pwede magpa pustiso?

Ask the Dentist : Ngayon. 🙂

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: