Categories
Orthodontics

Hanggang Ilang Taon pwede Magbraces

Joyce-ann : hanggang ilan taon po ba pwede magpa-brace ?

Ask the Dentist : Hanggang kayang magbayad.