Hanggang Ilang Taon pwede Magbraces

Joyce-ann : hanggang ilan taon po ba pwede magpa-brace ?

Ask the Dentist : Hanggang kayang magbayad.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: