Fixed Bridge Cost

Yuwan : ask ko lng po how much ang pa fix bridge?tnx

Ask the Dentist : Depende sa kung anong klase at ilan angg bungi:

Porcelain Fused to Metal Bridges
The porcelain in porcelain fused to metal bridges shoul…

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: