Braces sa Walang Bagang

Dina : pwede ba mag braces kahit walang bagang?

Ask the Dentist : Oo. Pwede.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: