Categories
Prosthodontics

magkano pa jacket ng ngipin

Senyora Evangeline Santibañez : Magkano pa jacket ng ngipin.

Ask the Dentist : Ang halaga ng crown ay P5,500 pataas depende sa klase ng crown na nararapat sa kaso o gusto mo.

Categories
Implant Dentistry

Tooth Implants Cost Philippines

Joel : How much tooth implant cost in philippines?

Ask the Dentist : Usually 70 thousand pesos up.

Categories
Orthodontics

Teeth Braces Cost

Joe : How much is braces for teeth in Philippines?

Ask the Dentist : P40 thousand pataas depende sa lala.

Categories
Endodontics

Dapat kainin pagkatapos ng RCT

Jojo : Ano ang dapat kainin pagkatapos ng root canal?

Ask the Dentist : Ang dapat kainin matapos ng root canal treatment ay yaong mga pagkaing masustansya at masarap.

Categories
Esthetic Dentistry

Magpaputi ng Ngipin

Nessie : Pano magpaputi ng ngipin?

Ask the Dentist : Ang pinakaepektibong pwedeg gawin paramapaputi ang ngipin ay teeth whitening o kaya’y teeth bleaching. Pumunta ka sa iyong dentist at magtanong tungkol dito. 🙂

Categories
Orthodontics

Ok ba ang metal braces

Ben : Doc, ok ba ang metal braces?

Ask the Dentist : Oo. Ok ang metal braces.