Categories
Prosthodontics

Permanent false teeth cost

Gina : How much do permanent false teeth cost in the philippines?

Ask the Dentist : Walang nag-i-exist na permanent false teeth sa Pilipinas o sa mundo.

2 replies on “Permanent false teeth cost”

pwede po b magpabrace kahit bungi na at may naiwan pang part lang ng teeth sa gums. Tatanggalin po ba yun bago kabitan ng braces

Leave a Reply

%d bloggers like this: