Sungki ang Ngipin

Landz : doc sungki kung ipin dahil sa pangil. ang pag bunot ba ng pangil ay operasyon? mas mahal sa ordinaryong bunot?

Ask the Dentist : Ipabraces mo.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: