Pustiso Philippines

Meann : Halata ang pustiso ko. Ano po ang dapat kung gawin?

Ask the Dentist : Ang dapat mong gawin ay maghanap ng magaling na dentist na gagawa ng pustisong hindi halata. 🙂

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: