Permanent false teeth cost

Gina : How much do permanent false teeth cost in the philippines?

Ask the Dentist : Walang nag-i-exist na permanent false teeth sa Pilipinas o sa mundo.

    • jingjing
    • Apr 19th. 2013 9:27pm

    pwede po b magpabrace kahit bungi na at may naiwan pang part lang ng teeth sa gums. Tatanggalin po ba yun bago kabitan ng braces

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: