May generic bang metal braces sa ngipin

Belen : Doc, may generic bang metal braces sa ngipin?

Ask the Dentist : Hindi ko alam kung nagbibiro ka Belen. Pero oo, may generic na metal braces, at ito’y mabibili sa Generika. 🙂

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: