Magpaputi ng Ngipin

Nessie : Pano magpaputi ng ngipin?

Ask the Dentist : Ang pinakaepektibong pwedeg gawin paramapaputi ang ngipin ay teeth whitening o kaya’y teeth bleaching. Pumunta ka sa iyong dentist at magtanong tungkol dito. 🙂

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: