Jacket at dental implant

Roan : Hello po. Just want to ask, what’s the difference between tooth jacket and tooth implant?

Ask the Dentist : Ang implant para sa bungi.
Ang jacket, para sa may ngipin pa at para sa may implant na.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: