May fixed dentures ba sa pilipinas?

Irwin : Doc! Kumusta? May tanong ako. May fixed dentures ba sa pilipinas?

Ask the Dentist : Irwin! Kumusta? May sagot ako. Oo, meron fixed dentures sa Pilipinas. Halos lahat ng dental procedure sa US, meron din dito. Hindi huli ang technology natin sa Dentistry. 🙂

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: