Dapat bang mag braces

Brenna : Doc, dapat bang mag braces

Ask the Dentist : Kung gusto mong ipaayos ang sungki sungki mong ngipin ay oo, dapat kang magbraces.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: