Categories
Implant Dentistry

Teeth Implant Cost Philippines

Cora : How much is the teeth implant cost in philippines?

Ask the Dentist : Usually, 70 thousand pataas bawat isang implant. Kung minsan maliit na yung butong kakapitan, kaya kailangan magdagdag ng buto sa area. Kung minsan naman, kailangan munang bigyang lunas ang problema sa soft tissue. Ilan yan sa maaaring makadagdag sa halaga ng Dental Implants. Ang isa sa marerecommend kong website tungkol dito ay itong CostofDentalImplant.Com. Syempre ako nagsulat niyan. Hehehe!

Categories
Implant Dentistry

Tooth Implants Cost Philippines

Joel : How much tooth implant cost in philippines?

Ask the Dentist : Usually 70 thousand pesos up.