Ano tawag sa xray sa ngipin?

Mike Krueger : Ano tawag sa xray sa ngipin?

Ask the Dentist : Hi Mike. Ang tawag sa xray sa ngipin ay Dental X-ray.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: